Τα τμήματα και η λειτουργία τους

Τι επιδιώκουμε :

Ανάλογα με την ηλικία προσαρμόζεται και η Αγωγή. Το Οφείλουμε στα παιδιά και γι’ αυτό τους Δημιουργούμε Πλούσια ερεθίσματα που κινούν το ενδιαφέρον, τη δράση, Οξύνουν τη Φαντασία και Καλλιεργούν τις Δεξιότητες.

Τα βρέφη

ηλικίας 8 έως 24 μηνών, χωρίζονται σε δύο τμήματα:

α) το Μικρό Βρεφικό και
β) το Μεγάλο Βρεφικό.

 

Βρίσκονται σ’ ένα Περιβάλλον Χαρούμενο, με Φροντίδα, Αγάπη, Στοργή και Ασφάλεια που καλύπτει τις ζωτικές ανάγκες του παιδιού.

Παρέχουμε:

·Φροντίδα

·Επίβλεψη

·Πνευματική Ανάπτυξη

Η αντίστοιχη αγωγή περιλαμβάνει Καλλιέργεια Έκφρασης, Φαντασίας, Χαρακτήρα και  Δεξιότητα Σώματος.
Στόχος, η Ολοκληρωμένη και Ισόρροπη Ανάπτυξη, ώστε να έχουμε Ομαλή Προσαρμογή του βρέφους στην Κοινωνική Ομάδα.

Τα Μετα-βρέφη

ηλικίας 2 έως 3 ετών

 

Η αγωγή τους, κινείται μέσα στις προαναφερόμενες γενικές επιδιώξεις. Μέσα από Διάφορες Κινητικές Ασκήσεις, το παιδί Γνωρίζει το Σώμα του και τις Δυνατότητες να Εκφράζεται μ’ αυτό. Μαθαίνει να αντιλαμβάνεται τον Χώρο που το περιβάλλει. Αποκτά Εμπιστοσύνη στον Εαυτό του, στις Ικανότητες του. Μαθαίνει να Συνεργάζεται. Πλουτίζει το Λεξιλόγιο του. Μαθαίνει στην Τάξη και την Οργάνωση. Μαθαίνει να Υπάρχει μέσα στην Ομάδα, να Λειτουργεί, να Κινείται και να Σέβεται τους Κανόνες των Παιχνιδιών.

Τα Προ-προ-νηπιακά

ηλικίας 3 έως 4 ετών

 

Απευθυνόμενοι στην συγκεκριμένη ηλικία των 3-4 ετών, προσπαθούμε να δώσουμε στο παιδί: 

Αγωγή στην Ατομική του Υγιεινή. Εξοικείωση του παιδιού με τη Σχολική Ζωή. Εκπαίδευση και βοήθεια στο παιδί, ώστε να βοηθηθεί στον Ορθό Προφορικό του Λόγο. Ανάπτυξη στη Διαλεκτική του Ικανότητα. Τόνωση της Αυτοπεποίθησης του, Απόκτηση Θάρρους και Βελτίωση της Γλωσσικής του  Έκφρασης. Επίσης Καλλιέργεια του Κριτικού Πνεύματος και Ανάπτυξη της Κοινωνικότητας του παιδιού. Συστηματική Θεατρική αγωγή και Έκφραση.

Τα Νηπιακά

Προ Νήπια και Νηπιαγωγείο.
Ηλικίας 4-5 και 5-6 ετών.

 

Χωρίζονται κατά ηλικίες και ο Στόχος της Αγωγής τους είναι:
Δραστηριότητες που Βοηθούν τη Σκέψη και Προβάλλουν τον Προφορικό Λόγο. Ποικίλες Κινητικές και Νοητικές Δραστηριότητες, όπως Θέατρο, Μουσική  αισθητική Καλλιέργεια και Καλλιέργεια  Δεξιοτήτων. Προ Αριθμητικές Ασκήσεις και Έννοιες, Προ Γραφικές, Προ Αναγνωστικές Δραστηριότητες και άλλες που Βοηθούν  τον Πειραματισμό και την Περιέργεια,  Εμπλουτίζουν τις Εμπειρίες του παιδιού από το φυσικό και κοινωνικό του περιβάλλον. Επαφή με ξένη γλώσσα, τ’ Αγγλικά και τα Γαλλικά.

 

Μέσα σε κλίμα Ελευθερίας, Συνεργασίας και Ισοτιμίας, Αναπτύσσονται Πρωτοβουλίες, που Διαπλάθουν έτσι ένα Ισχυρό και Δημιουργικό Χαρακτήρα στο παιδί.